จ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

เข้าชม 274 ครั้ง

6 กันยายน 2560

จ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ภูเก็ต ประกาศ ผู้ผ่าน 257 ครั้ง 6 กันยายน 2560