จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย

เข้าชม 257 ครั้ง

6 กันยายน 2560

จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
เชียงราย ประกาศ ผู้ผ่าน 422 ครั้ง 6 กันยายน 2560