จ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

เข้าชม 368 ครั้ง

6 กันยายน 2560

จ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
จ.นครสวรรค์ ประกาศ ผู้ผ่าน พรก. 615 ครั้ง 6 กันยายน 2560