จ.อุดรธานี ประกาศรขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

เข้าชม 408 ครั้ง

12 กันยายน 2560

จ.อุดรธานี ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
8. อุดรธานี ประกาศ ผู้ผ่าน พรก. 351 ครั้ง 12 กันยายน 2560