จ.สกลนคร ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

เข้าชม 369 ครั้ง

12 กันยายน 2560

จ.สกลนคร ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
7.สกลนคร ประกาศ ผู้ผ่าน พรก จปค. 282 ครั้ง 12 กันยายน 2560