คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา

เข้าชม 1039 ครั้ง

31 สิงหาคม 2560

คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
1.คำนำ 516 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
2.สารบัญ 412 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
4.ทะเบียนคุมวัสดุ 608 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
5.ทะเบียนทรัพย์สิน 603 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
6.การคิดค่าเสื่อมราคา ในระบบ gfmil 747 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
7.ทรัพย์สินที่รับโอน 621 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
8.ระเบียบ 739 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
3.รายละเอียด 22926 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560