ประชาสัมพันธ์

คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา

เข้าชม 0 ครั้ง

31 สิงหาคม 2560

คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1.คำนำ 31 สิงหาคม 2560
2.สารบัญ 31 สิงหาคม 2560
4.ทะเบียนคุมวัสดุ 31 สิงหาคม 2560
5.ทะเบียนทรัพย์สิน 31 สิงหาคม 2560
6.การคิดค่าเสื่อมราคา ในระบบ gfmil 31 สิงหาคม 2560
7.ทรัพย์สินที่รับโอน 31 สิงหาคม 2560
8.ระเบียบ 31 สิงหาคม 2560
3.รายละเอียด 31 สิงหาคม 2560