คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา

เข้าชม 890 ครั้ง

31 สิงหาคม 2560

คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
1.คำนำ 463 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
2.สารบัญ 361 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
4.ทะเบียนคุมวัสดุ 525 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
5.ทะเบียนทรัพย์สิน 531 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
6.การคิดค่าเสื่อมราคา ในระบบ gfmil 692 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
7.ทรัพย์สินที่รับโอน 576 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
8.ระเบียบ 669 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560
3.รายละเอียด 21257 ครั้ง 31 สิงหาคม 2560