การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย

เข้าชม 1 ครั้ง

25 กุมภาพันธ์ 2563

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
1.รายชื่อกฏหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายฯ 80 ครั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2563
2.รายชื่อกฏหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายฯ 50 ครั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2563
การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฏหมายและกฏเกณฑ์ ลว. 25 ก.พ. 2563 4 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563
การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฏหมาย และเผยแพร่ข้อมูลกฏหมายและกฎเกณฑ์ 4 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563