ประชาสัมพันธ์

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย

เข้าชม 0 ครั้ง

25 กุมภาพันธ์ 2563

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1.รายชื่อกฏหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายฯ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2.รายชื่อกฏหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายฯ 25 กุมภาพันธ์ 2563
การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฏหมายและกฏเกณฑ์ ลว. 25 ก.พ. 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563
การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฏหมาย และเผยแพร่ข้อมูลกฏหมายและกฎเกณฑ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563