ประชาสัมพันธ์

การบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายปกครองและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ

เข้าชม 0 ครั้ง

11 สิงหาคม 2563

การบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายปกครองและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
บทความ 11 สิงหาคม 2563