ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองกับผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

เข้าชม 0 ครั้ง

3 พฤษภาคม 2566

กรมการปกครองกับผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
DOPA ThaiQM e-book 3 พฤษภาคม 2566