ประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM ประจำปี 2565

เข้าชม 0 ครั้ง

22 มิถุนายน 2566

การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM ประจำปี 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ThaiQM 22 มิถุนายน 2566