ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง เพื่อความมั่นคงของประเทศ (ส่วนภูมิภาค 5 แห่ง)

ชาตรี

21 กันยายน 2560

เข้าชม 0 ครั้ง

21 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง เพื่อความมั่นคงของประเทศ (ส่วนภูมิภาค 5 แห่ง) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผน 83994000 21 กันยายน 2560