ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 1 ครั้ง

4 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานประจำ วปค.

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 4 กรกฎาคม 2561
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 กรกฎาคม 2561