ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (ส่วนเพิ่มเติม) ประจำปี 2561

กง.พส. กค.

เข้าชม 1 ครั้ง

4 กรกฎาคม 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (ส่วนเพิ่มเติม) ประจำปี 2561

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน 4 กรกฎาคม 2561