เผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล หัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์

เข้าชม 1 ครั้ง

3 กันยายน 2561

เผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ.ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
แผน สน.สก. จ.ขอนแก่น 3 กันยายน 2561