ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 2 รายการ

เข้าชม 1 ครั้ง

4 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 2 รายการ 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน โครงการจัดหารถ 2 รายการ (สน.อส.) 4 กันยายน 2561