ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A (LEVEL IIIA) จำนวน 3,018 ตัว

เข้าชม 1 ครั้ง

5 กันยายน 2561

ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A (LEVEL IIIA) จำนวน 3,018 ตัว

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน 5 กันยายน 2561