ประกาศสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง การจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปี 2562

31 สิงหาคม 2561

เข้าชม 1 ครั้ง

5 กันยายน 2561

ประกาศสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง การจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปี 2562

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง การจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปี 2562 5 กันยายน 2561