ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ของกรมการปกครอง) ศูนย์ปฏิบัติภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ระบบ

พส.กค.

เข้าชม 1 ครั้ง

6 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ของกรมการปกครอง) ศูนย์ปฏิบัติภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ระบบ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
17111400 6 กันยายน 2561