ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่าเช่าวงจรสื่อสารมหาดไทย (รายการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR หรือ IP-VPN หรือ IP-MPLS

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 1 ครั้ง

6 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่าเช่าวงจรสื่อสารมหาดไทย (รายการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณข้อมูลและภาพผ่านโครงข่าย ATM-FR หรือ IP-VPN หรือ IP-MPLS

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
18111400 6 กันยายน 2561