ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,500 ตัว และโครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุด ชรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ

เข้าชม 1 ครั้ง

6 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,500 ตัว และโครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุด ชรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน 2 แผน 6 กันยายน 2561