ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการบริหารจัดการและขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง))

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

5 สิงหาคม 2562

เข้าชม 130 ครั้ง

5 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการบริหารจัดการและขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง))

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แผน_อำเภอยิ้ม 114 ครั้ง 5 สิงหาคม 2562