ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ)

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

3 กันยายน 2562 - 3 ตุลาคม 2562

เข้าชม 69 ครั้ง

3 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
planpim2797 45 ครั้ง 3 กันยายน 2562