ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม 44 ครั้ง

4 กันยายน 2562

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้งานใน วปค.

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศยกเลิก 24 ครั้ง 4 กันยายน 2562