ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

025774403

5 กันยายน 2562

เข้าชม 43 ครั้ง

5 กันยายน 2562

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศยกเลิกแผน(จ้างแม่บ้าน) 51 ครั้ง 5 กันยายน 2562