ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายใน วปค. , จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน วปค. , จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน วปค. และจ้างเหมาดูแลรัษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนหนังสือ จำนวน 3 เครื่อง

025774403

6 กันยายน 2562

เข้าชม 64 ครั้ง

6 กันยายน 2562

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายใน วปค. , จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน วปค. , จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน วปค. และจ้างเหมาดูแลรัษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนหนังสือ จำนวน 3 เครื่อง

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศยกเลิกแผน 57 ครั้ง 6 กันยายน 2562
ประกาศยกเลิกแผน 54 ครั้ง 6 กันยายน 2562