ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชาตรี

10 กันยายน 2562

เข้าชม 32 ครั้ง

10 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุผลิตบัตรสำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ยี่ห้อ EDI secure รุ่น  XID 8300 
 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศแผน10กย62 33 ครั้ง 10 กันยายน 2562