ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่บ้าน อพป. ติดชายแดนในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ)

กาญจนา สงวนแก้ว 0-2225-4887

เข้าชม 53 ครั้ง

11 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่บ้าน อพป. ติดชายแดนในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
14_1 เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_11กย62 35 ครั้ง 11 กันยายน 2562