เผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (วังไชยา) อาคาร 3

เข้าชม 10 ครั้ง

12 กันยายน 2562

เผยแพร่การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (วังไชยา) อาคาร 3

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 7 ครั้ง 12 กันยายน 2562