จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ประจำปีงบฯ 2563

เข้าชม 42 ครั้ง

24 กันยายน 2562

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ประจำปีงบฯ 2563

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศ 2563 42 ครั้ง 24 กันยายน 2562