จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563

เข้าชม 40 ครั้ง

25 กันยายน 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร และบริเวณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
07121500 32 ครั้ง 25 กันยายน 2562