ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 118,158 นัด และโครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองฝึกทบทวนให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทั่วประเทศ จำนวน 40,000 นัด

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 32 ครั้ง

14 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 118,158 นัด และโครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองฝึกทบทวนให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทั่วประเทศ จำนวน 40,000 นัด

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
2489 31 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2562