ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

19 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม 87 ครั้ง

19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน จำนวน 6 รายการ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศแผน_วัสดุหนังสือผ่านแดน 39 ครั้ง 19 พฤศจิกายน 2562