ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

025774403

21 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม 48 ครั้ง

21 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ยกเลิกแผน(แม่บ้าน) 14 ครั้ง 21 พฤศจิกายน 2562