ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 18 รายการ)

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

22 พฤศจิกายน 2562 - 22 ธันวาคม 2562

เข้าชม 51 ครั้ง

22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชน และแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 18 รายการ) 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
planpim3695 26 ครั้ง 22 พฤศจิกายน 2562