ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 รายการ)

มยุรี ดีสกุล 0-2281-9139

22 พฤศจิกายน 2562 - 22 ธันวาคม 2562

เข้าชม 42 ครั้ง

22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 รายการ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
planpim3685 27 ครั้ง 22 พฤศจิกายน 2562