ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจััดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 49 ครั้ง

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจััดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
bat3 28 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562