ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ที่อาศัยอนู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ประจำปี 2563

เข้าชม 45 ครั้ง

25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้ที่อาศัยอนู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ประจำปี 2563

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 32 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562