ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 1 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
04022000 4 กุมภาพันธ์ 2563