ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 คัน

เข้าชม 1 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 คัน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน โครงการจัดหารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563