ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน และรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. จำนวน 90 คัน

เข้าชม 1 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน และรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. จำนวน 90 คัน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผนจัดหารถ โครงการภารกิจศูนย์ดำรงธรรม 4 กุมภาพันธ์ 2563