ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสารประเภทลูกข่าย จำนวน 83 รายการ

กองคลัง กรมการปกครอง

เข้าชม 1 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสารประเภทลูกข่าย จำนวน 83 รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
06022000 6 กุมภาพันธ์ 2563