ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 1 ครั้ง

7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน_เครื่องคอมพิวเตอร์377ชุด 7 กุมภาพันธ์ 2563