ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 590 เครื่อง)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 1 ครั้ง

7 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 590 เครื่อง)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน_เครื่องสแกน590เครื่อง 7 กุมภาพันธ์ 2563