ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก (ระยะที่ 2) การจัดหาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 1 ระบบ)

ศิริพร โทร. 0 2225 4887

เข้าชม 1 ครั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก (ระยะที่ 2) การจัดหาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 1 ระบบ)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผน_ศูนย์ดำรงธรรม2 11 กุมภาพันธ์ 2563