ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
ประกาศแผน63 17 ครั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2563