ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดซื้อระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ระบบ

ชาตรี

13 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดซื้อระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ระบบ 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ จำวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ลพบุรี63 12 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563