ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เข้าชม 1 ครั้ง

18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผนงานก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร 18 กุมภาพันธ์ 2563