ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสนามยิงปืน) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เข้าชม 1 ครั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสนามยิงปืน) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวงเงิน 44,372,900 บาท

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
Scanประกาศแผนอาคารสนามยิงปืน 19 กุมภาพันธ์ 2563