ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เข้าชม 1 ครั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในวงเงิน 91,155,000 บาท

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
Scanแผนอาคารสืบสวนปราบปราม 21 กุมภาพันธ์ 2563