ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P355d จำนวน 1,188 กล่อง เพื่อสนับสนุน ภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว)

เข้าชม 1 ครั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P355d จำนวน 1,188 กล่อง เพื่อสนับสนุน ภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว)

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
6_1 เห็นชอบและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_28กพ63 28 กุมภาพันธ์ 2563